10 อันดับไวรัสก่อโรคในหมู

หมูนับเป็นอาหารหลักของคนไทยทั้งชาติ
เพราะคนไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทานหมูมากกว่าเนื้อวัว หรือเนื้อไก่
ด้วยรสชาติที่ดีกว่า และราคาที่อยู่ในระดับปานกลาง
ฉะนั้นควรรู้จักไวรัสที่อยู่กับหมูเพื่อระวังตนเมื่อต้องรับประทานหมู
ไวรัสในหมูมีพาหะจากอะไรได้บ้าง
อย่างที่ทราบกันดีว่าหมูที่อยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้มีทั้งหมูที่เลี้ยงในฟาร์มปิด
และหมูที่เลี้ยงในฟาร์มเปิด
อีกทั้งยังมีสุกรที่ชาวบ้านเลี้ยงกันเองเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกด้วย
โดยสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มปิดโอกาสที่จะได้รับเชื่อไวรัสนั้นมีโอกาสน้อยมากกว่า
อีกสองประเภทฟาร์ม ส่วนอีกสองประเภทฟาร์มนั้น ทั้งเลี้ยงแบบเปิด
และเลี้ยงแบบชาวบ้านก็จะได้รับพาหะเชื้อไวรัสได้จากหลายช่องทางมาก เช่น
ทางอากาศ ลมที่พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วย
อาหารที่อาจจะปนเปื้อนไม่ได้รับมาตรฐาน
เมื่อสุกรกินเข้าไปเชื้อไวรัสก็เข้าสู่ร่างกายและเพาะเชื้อในที่สุด
ไวรัส 10 อันดับที่พบมากในหมู

 1. Genus Pestivirus ไวรัสนี้จะทำให้หมูเป็นโรคอหิวาต์สุกร และสุกรป่า
  ซึ่งเชื้อนี้มีความอดทนมากในอากาศเย็น
  เราอาจจะพบเชื้อนี้ได้ในอาหารแปรรูป
  โรคนี้สามารถติดต่อซึ่งกันและกันได้โดยตรงผ่านทางอวัยวะ เลือด น้ำเชื้อ
  อาการคือจะท้องเสียนานเป็นเดือน และเสียชีวิตในที่สุด ไม่มีทางรักษาด้วย
 2. Coronavirus สาเหตุหลักของโรคท้องร่วงในสุกร
  เคนเป็นโรคระบาดร้ายแรงเมื่อหลายปีก่อน
  และระบาดอย่างรวดเร็วในฤดูหนาวอีกด้วย
 3. Herpesvirus Suis โรคพิษสุนัขบ้าเทียม
  โรคนี้จะฝังตัวอยู่ในตัวสุกรนานมาก อาการที่มักพบคือ
  คันตามผิวหนังที่ได้รับเชื้อ หมูจะดุร้าย กระสับกระส่าย
 4. Arteriviridae virus เชื้อตัวนี้ถูกทำร้ายได้ง่ายในอากาศที่ร้อนจัด หรือที่ 37
  องศา ภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อได้รับเชื้อสุกรจะมีภาวะคลอดก่อนกำหนด
  บางตัวอาจจะแท้งได้ในที่สุด
 5. Influenza Virus เป็นเชื้อโรคที่ทำลายระบบหายใจ
  แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
  หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อโรคไข้หวัดใหญ่ของคนนั้นเอง
 6. H5N1 Type C เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ปีกสู่สุกร
  และสายพันธุ์นี้สามารถติดต่อไปยังมนุษย์ได้อีกด้วย
  อาการอาจจะร้ายแรงถึงขั้นตายได้
 7. Rhinovirus เมื่อรับเชื้อแล้วจะเป็นโรคไข้หวัดมรณะนั้นเอง
  ก่อให้เกิดโรคที่ร้ายแรงมากเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  และยังไม่มีทางรักษาได้
 8. CCHF Virus เป็นเชื้อโรคที่แพร่จากคนสู่สัตว์ สัตว์ที่ป่วยจะมีเลือดออก
  และตับวาย อัตราการตายอยู่ที่ 30 %
 9. Rhabdovirus เชื้อโรคชนิดนี้จะทำให้สัตว์เป็นไข้
  แมลงกินเลือดเป็นพาหะนำโรคให้ติดต่อ หรือการสัมผัสของเหลวโดยตรง
 10. Pestivirus หมูที่ติดเชื้อจะไม่ปรากฏอาการรุนแรง
  แต่เชื้อโรคนี้จะทำให้เกิดอาการแท้งลูก หรือผสมพันธุ์ไม่ติด
  จาก 10 อันดับไวรัสก่อโรคในหมูที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไวรัสที่หมูจะมีโอกาสเป็น ละนำพาไปสู่การเกิดโรค
  และจะเห็นได้ว่า ไวรัสหลายตัวสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้
  หากต้องรับประทานเนื้อสุกร
  ควรเลือกเมนุที่ปรุงสุกเท่านั้นเพราะหมูมักจะรับประทานอาหารคล้ายกับคนซึ่งมีพย
  าธิและปรสิตมากมายนั้นเอง และมันจะเสี่ยงต่อการที่จะส่งต่อมาสู่คนเป็นอย่างมาก