10 อันดับไวรัสก่อโรคในสุนัข

สุนัขนับเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิมคนมากที่สุดอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งหลาย ๆ
คนเลี้ยงสุนัขเอาไว้เพื่อเป็นเพื่อนเล่น เพื่อเฝ้าบ้าน
แต่เราต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพของสุนัขที่เรารัก
เพราะสุนัขเองก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้ง่ายไม่แพ้กับคนเหมือนกันนะ
ไวรัสในสุนัข
ขึ้นชื่อว่าไวรัส น้อยนักที่จะไม่ทำลายสิ่งที่มันเกาะอาศัยอยู่
ไวรัสสามารถแพร่พันธุ์ได้ทั้งจากคนสู่สุนัข และสุนัขสู่คน
ด้วยสุนัขเองเป็นสัตว์ที่ชอบคุ้นเขี่ยเป็นนิสัยเดิม
จึงทำให้การนำพาไวรัสเข้าสู่ตัวนั้นง่ายมากกว่าคน
อีกทั้งสุนัขไม่สามารถสื่อสารหรือบอกความเจ็บป่วยแก่ผู้ดูแลได้
จึงทำให้โอกาสที่จะเสียชีวิตมีง่ายมากกว่าคนมากเลยทีเดียว
ไวรัสอะไรบ้าง ที่ก่อโรคในสุนัข 10 อันดับ

 1. Ravies virus เป็นไวรัสที่นำมาซึ่งโรคพิษสุนัขบ้า
  หรือโรคกลัวน้ำนั้นเอง
 2. Canine parvovirus
  ไวรัสชนิดนี้เป็นเชื้อโรคที่มีความน่ากลัวมากระดับหนึ่ง
  เพราะเมื่อรับเชื้อเข้าสู่ตัวหมาแล้วทำให้กลายเป็นโรคลำไส้อักเสบชนิดรุ
  นแรงมากที่สุดได้ สุนัขจะท้องเสีย ถ่ายเหลวมาก และอาจจะเสียชีวิตได้
 3. Canine coronavirus ไวรัสอันดับที่ 2
  ที่เมื่อสุนัขได้รับเชื้อแล้วจะเกิดอาการป่วยด้วย โรคลำไส้อักเสบ
  ซึ่งเป็นชนิดรุนแรงระดับปานกลาง ยังไม่อันตรายเท่าอันดับแรก
  สามารถรักษาให้หายได้ง่ายกว่า
 4. Canine Rotavirus เชื้อโรคชนิดนี้มีความรุนแรงน้อยที่สุด
  เมื่อเทียบกับอีกสองตัวที่กล่าวมาด้านบน
  ซึ่งไวรัสนี้ก่อให้เกิดโรคลำไส้อักเสบชนิดไม่รุนแรงสามารถหายเองได้
 5. Nipha virus โรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสนิปาห์
  เป็นโรคที่ติดต่อจากสุกรสู่สุนัข
  หากสุนัขรับประทานสุกรที่มีเชื้อไวรัสนี้ก็จะทำให้สุนัขได้รับเชื้อและเป็น

โรคนี้ด้วยเช่นกัน อาการของโรคนี้สุนัขจะเป็นไข้สูง หายใจติดขัด
และอาจจะรนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

 1. West Nile virus เมื่อได้รับเชื้อไวรัสนี้เข้าไป
  จะมีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดนก
  ซึ่งนั้นก็คือจะทำให้หมาป่วยเป็นโรคไข้หวัดนั้นเอง
 2. Herpesvirus Suis โรคพิษสุนัขบ้าเทียม
  ชนิดโรคที่ก่อตัวคล้ายกันกับโรคพิษสุนัขบ้า
  แต่เป็นการติดเชื้อด้วยไวรัสคนละตัวเท่านั้นเอง
  สุนัขที่ติดเชื้อส่วนมากจะตายในที่สุด
 3. Bovine Leukemia Virus เชื้อตัวนี้จะทำให้
  เม็ดเลือดขาวผลิตมากกว่าปกติ
  และเม็ดเลือดขาวเหล่านี้ก็จะทำงานผิดปกติไปด้วย
  นั้นหมายถึงภูมิคุ้มกันที่บกพร่องตามมา
 4. Rhinovirus เป็นเชื้อที่ทำให้สุนัขเกิดเป็นไข้หวัด อาจจะส่งผลถึงตายได้
  โรคนี้ติดจากสัตว์สู่สัตว์ด้วยกัน
 5. CCHF Virus เป็นเชื้อโรคที่มักติดไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  และติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์กันเอง
  อาการจะไม่รุนแรงมากเท่าที่พบในสัตว์ใหญ่
  แต่ก็ส่งผลให้สุนัขเจ็บป่วยได้เช่นกัน

เมื่อได้ทราบถึง 10
อันดับไวรัสก่อโรคในสุนัขทั้งหมดที่สุนัขสามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้แล้วท่า
นเจ้าของต้องอย่าลืมหาวิธีป้องกันสุนัขที่ท่านรักให้ปลอดภัยจากไวรัสเหล่านี้ด้วย
เพื่อสุขภาพ ร่างกายและจิตใจของสุนัขที่ดีต่อไป
โดยการป้องกันการเกิดโรคดังที่กว่ามานั้นอาจจะทำได้โดยการฉีดวัคซีนจากสัตว
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและการได้รับการแนะนำ
และการดูแล สุนัขของท่านอย่างถูกวิธีต่อไป