10 อันดับไวรัสก่อโรคในวัว

วัวเป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร
หลายบ้านใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารจนหลักในบางเมนูนั้น
มีการทานเนื้อวัวแบบกึ่งดิบกึ่งสุก หรือบางครั้งก็ดิบเลย
ซึ่งหากวัวบางชนิดติดไวรัส และไวรัสนั้นอาจจะแพร่กระจายสู่คนได้เช่นกัน
วัวติดไวรัสได้จากที่ไหนบ้าง
ไวรัสเป็นเชื้อโรคที่ เป็นปรสิตที่มีขนาดเล็กมาก
มันสามารถแฝงตัวอยู่ได้กับทุก ๆ ที่ทุก ๆ อย่างบนโลกบนนี้
ฉะนั้นมันง่ายมากที่เข้าสู่ร่างกายวัว ที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง
วัวมักชอบกินหญ้าเป็นอาหาร เชื้อไวรัสอาจจะแฝงอยู่กับต้นหญ้าที่วัวกิน
หรือน้ำที่วัวดื่ม เป็นเป็นได้ทั้งหมด
เชื้อไวรัสเหล่านี้มักพัฒนาตัวมันเองตามสภาวะแวดล้อมเสมอ
เพื่อให้ตัวของมันเองอยู่รอดได้
ไวรัส 10 ตัวที่ทำให้วัวเป็นโรค

 1. Rotavirus โรคท้องเสีย พบมากกับลูกวัว อายุ 1-21วัน อุจจาระเหลว
  สีเทา เซื่องซึม เบื่ออาหาร โรคนี้สามารถติดต่อไปสู่วัวตัวอื่นได้
 2. Coronavirus โรคท้องร่วง อายุ 5-10 วัน ถ่ายเป็นน้ำ มีมูกเลือด ซึม
  ไม่ทานอาหาร เบื่ออาหารและผอมซูบ
  อีกทั้งยังสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นได้อีกด้วย
 3. Bovine Virus Diarrhae Virus (BVD)
  เป็นเชื้อโรคที่ติดต่อทางรกโดยตรง
  อาการเมื่อติดเชื้อจะท้องเสียแบบเป็น ๆ หาย ๆ ท้องอืด กลีบผิดรูปเป็นต้น
 4. Bluetongue virus เป็นไวรัสที่มากับแมลง อาการตัวจะบวมน้ำ
  เลือดออกเป็นจุดตามตัว นั้นคือโรคบลูทังค์
  โรคนี้สามารถทำให้สัตว์แท้งได้
 5. Foot and Mouth Disease( FMD)
  ไวรัสตัวนี้ก่อให้เกิดโรคเท้าปากเปื่อย อาการจะมีไข้ เบื่อ อาหาร ซึม
  มีเม็ดตุ่มพองที่ปาก และเท้า ทำให้มีน้ำลายไหลตลอดเวลา
  กินอาหารไม่ได้
 6. BHV-1 ทำให้เกิดโรค IBR เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  ไข้จะสูงมากถึง 41 องศา ระบบสืบพันธุ์บวมแดง มีมูกไหล
 7. Rabies Virus ทำให้วัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ
  อาการจะแสดงต่างกันออกไป ได้ทั้งแบบดุร้าย หรือแบบซึม
  แสดงอาการภายใน 14 – 90 วัน
 8. Papillomavirus
  โรคหูดเกิดจากการที่วัวได้รับเชื้อไวรัสตัวนี้เขาไปนั้นเอง
  ตัวของวัวจะมีตุ่มขึ้นทั้งเล็ก ใหญ่
 9. Bovine Papillomavirus
  เป็นเชื้อโรคอีกตัวที่ทำให้วัวกลายเป็นโรคหูดได้
  ซึ่งการติดต่อมักมาจากการขูดขีดที่ผิวหนัง เช่น การตัดเขา
  การติดหมายเลขที่หูเป็นต้น
 10. Genus Vesiculovirus เมื่อติดเชื่อนี้จะทำให้วัวมีการน้ำลายไหล
  มีตุ่มพอง ที่บริเวณของปากทั้งหมด โดยโรคนี้จะชื่อว่า
  โรคปากอักเสบพุพองนั้นเอง ในบางครั้งอาจจะพบตุ่มพองนี้รามไปถึง
  เท้า หัวนมของวัวได้ด้วยเช่นกัน
  จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า มี 10
  อันดับไวรัสก่อโรคในวัวหลายต่อหลายสายพันธุ์ที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บ เป็นโรค
  และบางชนิดจำแนกตัวของมันเป็นชนิดที่ร้ายแรงขึ้น
  หากเกษตรกรท่านใดที่เลี้ยงโคไว้เพื่อกิจกรรมใด ๆ
  ก็ตามต้องค่อยหมั่นสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงที่บ้านท่านอยู่สม่ำเสมอเพื่อความปล
  อดภัยต่อสัตว์ที่ท่านเลี้ยง รวมถึงความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวท่าเอง
  ให้ไม่เลี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายคน
  แม้ว่าไวรัสหลายสายพันธุ์จะยังไม่ติดต่อมาสู่คน
  แต่การที่ระมัดระวังตัวท่านเองเอาไว้จะเป็นความปลอดภัยที่ดีกว่า