10 อันดับไวรัสก่อโรคในมนุษย์

โรคภัยที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์นั้นเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งจากการติดต่อ
หรือจากร่างกายที่ไม่แข็งแรง แต่ส่วนใหญ่สาเหตุหลักที่โรคต่าง ๆ ก่อขึ้นมานั้
มักเกิดจากเชื้อไวรัสมากมายที่อยู่รอบตัวเรา
ไวรัส (Virus) คืออะไร
ไวรัส คือเชื้อของโลก เป็นปรสิตที่มีขนาดเล็กมาก
และแฝงตัวเองอยู่กับสิ่งมีชีวิต
กล่าวคือตัวมันต้องเกาะอาศัยผู้อื่นอยู่เพื่อดำรงชีวิตและขยายพันธุ์
มันจะทำการแฝงตัวเองเข้ากับอวัยวะของเราเพื่อเจริญเติบโต
โดยการอาศัยอยู่ของมันนี้เอง ทำให้เซลล์ในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเซลล์ตาย หรือเปลี่ยนวิถีการทำงานของเซลล์ จนเซลล์ผิดปกติ
และก่อเป็นโรคเกิดขึ้น
10 ไวรัสที่ทำให้มนุษย์เกิดโรค
ไวรัสมีมากมายหลายสายพันธุ์ในโลกนี้
แต่ไวรัสที่ทำร้ายเซลล์ภายในร่างกายของมนุษย์จนเกิดโรคได้นั้น มี 10
อันดับไวรัสก่อโรคในมนุษย์ อันดับต้น ๆ ดังนี้

 1. Variora Virus ก่อให้เกิดโรคฝีดาษ หรือโรคไข้ทรพิษ เป็นโรคติดต่อ
  แต่ก็ไม่ง่ายเท่าไข้หวัดทั่วไป เมื่อเป็นโรคนี้แล้วจะมีผื่นขึ้นตามตัว ไข้สูง
  ชัก หมดสติได้ อาการร้ายแรงของโรคนี้ ผื่นจะค่อย ๆ ใหญ่ขึ้น
  เป็นตุ่มน้ำใส จนขุ่นและเป็นสะเก็ดแผลในที่สุด
 2. Herpas Simplex ก่อให้เกิดโรคเริม ที่เป็นได้ทั้งทีปาก และอวัยวะเพศ
  เป็นโรคติดต่อได้จากการจูบ หรือการร่วมเพศ
  อาการของโรคเริมผู้ป่วยจะมีไข้ เป็นแผล
 3. Hepatities B Virus โรคไวรัสตับอักเสบบี
  จัดเป็นโรคร้ายแรงที่เริ่มต้นอาจจะแสดงอาการไม่ร้ายแรง
  หากเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง จะกลายเป็นมะเร็งตับได้ต่อไป
 4. Human Paillomavirus โรคมะเร็งปากมดลูก
  สาเหตุส่วนใหญ่มักจะได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

หลายคนที่ติดเชื้อนี้อาจจะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกก็ได้
เพราะเชื้อโรคนี้ใช้เวลาหลายสิบปีในการพัฒนาตัว

 1. Rabies virus โรคพิษสุนัขบ้า จริง ๆ
  โรคนี้เป็นโรคที่ทำลายประสาทส่วนกลาง
  และหลายครั้งโรคนี้ฆ่าผู้คนให้เสียชีวิตได้โดยง่าย
  ซ้ำยังเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนอีกด้วย
 2. Influenza virus โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
  ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาว อาเจียน เจ็บคอ เวียนหัวร่วมด้วย
 3. Human Immunodeficiency virus โรคเอดส์
  เชื้อไวรัสนี้จะเข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว
  ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ต่ำลงมาก
  จนเกิดโรคแทรกซ้อนได้อย่างง่ายดาย
  โรคนี้ติดต่อการทางของเหลวที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ เช่น อสุจิ
  ของเหลวในช่องคลอด เลือด เป็นต้น
 4. Poliovirus โรคโปลิโอ เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงอีกโรคหนึ่ง
  เพราเชื้อไวรัสเข้าทำลายระบบสมอง ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาต
  หายใจติดขัด และเสียชีวิตได้
  แต่ในปัจจุบันเด็กแรกเกิดทุกคนที่เกิดในสถานพยาบาลจะได้รับวัคซีนป้
  องกันโรคนี้แล้ว
 5. Hepatities A Virus โรคไวรัสตับอักเสบเอ
  เป็นโรคที่ติดต่อการการรับประทานอาหาร น้ำดื่มร่วมกัน ผู้ป่วยจะมีไข้
  ท้องเสีย เบื่ออาหาร ซึ่งต่างจากสายพันธ์บีเล็กน้อย
 6. Hepatities C Virus โรคไวรัสตับอักเสบซี
  สายพันธุ์นี้จะติดต่อทางเลือด หรือทางเพศสัมพันธ์
  อาการจะไม่ปรากฏมาก จนทำให้สะสมจะกลายเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด
  เชื้อไวรัสเป็นเชื้อที่ก่อ และฝักตัวได้ง่าย
  หากคนเราได้รับเชื้อแล้วมีหลายครั้งกว่าจะปรากฏโรคก็กัดกินร่างกายของม
  นุษย์เราเกินกว่าจะรักษาได้ เพื่อสุขภาพที่ดีควรรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
  และเมื่อรู้ว่าป่วยก็ควรรีบเข้ารับการรักษาเพื่อให้ทันท่วงที